Crear l’eina

24 de març, 2021

El debat —més que debat, taula rodona— que va preparar on line l’Espai de Ciutadania sobre la situació de la sanitat pública a l’Hospitalet —i que tindrà continuïtat en una segona sessió el proper mes d’abril— ha posat col·lateralment sobre la taula un dels problemes que pateix la ciutat i que no és, contra el que semblava evident, la catastròfica situació de l’atenció primària del sistema públic de salut que patim els hospitalencs, sinó l’evidència de l’absència absoluta de resposta cívica articulada contra aquest estat de coses que amenaça amb la desestabilització absoluta de la convivència a un termini encara inconcret però fàcilment previsible.

No va haver per part dels ponents cap sorpresa. Ni per part dels usuaris directes ni per part dels professionals, es van escatimar impressions i dades per descriure l’absoluta falta d’atenció assistencial en els sectors més desafavorits, el col·lapse progressiu que s’està vivint, la pressió no solament laboral sinó fins i tot psicològica que pateixen els professionals més empàtics que són la gran majoria, l’absència absoluta de gestió per manca de recursos però també per una calculada voluntat de destrucció del sistema públic en benefici del privat, la penúria acumulativa dels malalts crònics abandonats a la desídia del sistema que ni els garanteix l’atenció imprescindible de les seves dolències ni els facilita, ans al contrari, les visites recurrents als especialistes i, tot plegat, salpebrat amb la constatació dels endarreriments endèmics en la construcció i posada en servei dels nous centres assistencials que ja resultaven necessaris fa lustres, al costat dels sous vertiginosos dels gestors del sistema públic i tot plegat en el context d’una ciutat cada vegada més empobrida, cada vegada més envellida i cada vegada més saturada. I jo afegiria modestament, cada vegada més desarticulada, indefensa i maquinal.

Les aportacions dels ponents, previsibles per conegudes, obligaven com va fer la moderadora, a preguntar-se quina havia de ser la perspectiva raonable de cara al futur. El diagnòstic és exacte. No hi ha més que una densitat de matisacions al respecte, però on falten respostes és en com afrontar el problema i en quina direcció avançar per aconseguir solucions.

La qüestió és que el debat es va centrar en la sanitat pública però és ben possible que si en lloc de parlar de la sanitat pública parléssim de l’ensenyament, parléssim de l’habitatge, dels serveis socials, de la desocupació, de la indústria, de la mobilitat, de la contaminació, de l’espai ciutadà i, ampliant l’espectre, de les institucions, dels partits polítics, de la justícia, etc. hi hauria una certa coincidència en els diagnòstics i la mateixa inconcreta urgència en les solucions. De tot plegat, hi ha evidències que van en una mateixa direcció: les mancances, les insuficiències, les dificultats acaben beneficiant a uns quants i perjudicant a la resta i, per tant, les solucions no posen el focus sobre una única realitat territorial sinó sobre el país sencer i la resposta de la ciutadania. L’Hospitalet no és un exemple únic —els problemes són generals— però és un exemple paradigmàtic, perquè en ciutats com aquestes és fàcil dibuixar moltes deficiències acumulades i n’hauria de resultar possible reflexionar sobre les alternatives de solució. Que passen, indefectiblement en la meva opinió, ja no per reconèixer el problema que té una diagnosi transparent en cada àmbit, sinó per activar respostes col·lectives, articulades, raonables i pràctiques. O dit d’una altra manera: per actuar col·lectivament en una direcció consensuada que garanteixi resultats a curt, mitjà i llarg termini.

Actuar no vol dir pronunciar-se. Pronunciar-se és relativament fàcil i precisa pocs esforços. Actuar implica organització, moviment, coordinació, pressió  i horitzons. Actuar reclama temps i perspectives i mirar el futur positivament. I fer una lectura crítica de la realitat per molt que molesti.

En el cas analitzat de la sanitat pública, és evident que la decrepitud de l’assistència primària a la ciutat és responsabilitat supramunicipal, de la Generalitat i del seu govern. Té, per tant, responsables objectius que haurien de ser clarament penalitzats en allò que el ciutadà mitjà té més a l’abast: el seu suport electoral quan toca. Doncs bé, a l’Hospitalet, en les darreres eleccions autonòmiques del 14 de febrer més de 18.500 ciutadans van votar als partits directament responsables del desfici sanitari (i com a rebliment del clau de la incongruència social, gairebé 8.000 ciutadans van votar a l’ultradreta de Vox, que si pogués acabaria amb la sanitat pública tal com avui la coneixem). Em costa creure que aquests més de 25.000 ciutadans siguin aliens a la circumstància catastròfica de la sanitat pública al municipi. Segur que molts d’ells pateixen els dèficits d’una manera sagnant. Que això passi evidencia dos fenòmens: que ens consta identificar el suport electoral amb la gestió concreta de les nostres mancances o beneficis i que vivim en una societat desarticulada on es fomenta la feblesa i el desconcert. Hi ha probablement un cabreig soterrat que cerca alternatives en la demagògia de l’extremisme ultradretà. Per els que coneixen la conseqüència històrica d’aquestes alternatives resulta prou evident el símptoma de confusió que adorna la nostra societat desmobilitzada i infantil.

Qualsevol que conegui la nostra ciutat i observi el seu desenvolupament immediat podrà al·legar que aquest temps de pandèmia ha obert expectatives i que ha estat el mateix ajuntament de la ciutat el que s’ha entestat a posar-les en marxa comptant amb la col·laboració de la ciutadania organitzada a través de les entitats. Se’ns dirà que de fa temps ha actuat sensiblement envers la ciutadania incentivant la participació amb diferents recursos: “l’h on participa”, el consell de ciutat, les taules sectorials i, ara darrerament, el Pacte de Ciutat i els pactes sectorials per avançar en els principals reptes que té plantejats el municipi. Aquests iniciatives són un exponent de les necessitats però no sembla que representin la solució. Primer, perquè les dissenya el mateix ajuntament que no ha dubtat a fomentar l’aclaparadora especulació constructiva en la ciutat més densa d’Europa i segon, perquè són iniciatives que promou, executa, dirigeix i avalua des de la seva determinant autoritat administrativa, sense possibilitats d’esmenes a la totalitat per part de la ciutadania.

La sensació és que aquest ajuntament té l’autoritat real però ha perdut tota autoritat moral per actuar com a representació fidedigna del sentir ciutadà en el seu conjunt. Les urnes atorguen la legitimitat democràtica inqüestionable però no justifiquen la representativitat moral. No arriben a 44.000 els habitants que avalen el govern municipal d’un cens electoral de 176.000 persones, de les quals van votar més de 101.000 ciutadans. Dels que van votar, més de 57.500 van optar per opcions diferents a la que ens governa avui per majoria absoluta. Si tinguéssim una democràcia madura i avançada, el govern municipal actuaria d’acord amb la legitimitat legal que ningú li discuteix, però mirant de reüll la legitimitat moral dels més de 57.500 habitants que li van negar el vot, i no s’atreviria a decidir convertir la ciutat en quelcom inhabitable en l’horitzó del 2040.

Pensant amb aquests més de 100.000 votants actius de l’Hospitalet entre els quals hi ha protagonistes directes de les mancances en sanitat pública, en benestar social, en habitatge, en ensenyament, en desocupació, en mobilitat, en contaminació, en saturació urbana, etc. etc. convindria reflexionar sobre per què ens convé actuar i com fer-ho. Podríem imaginar una mena de convenció social que ens mobilitzi, una conferència ciutadana que ens organitzi, un congrés cívic que ens coordini, una assemblea municipal que ens obri perspectives o un simposi d’activistes que es posi en marxa i afronti totes les realitats que amenacen a malbaratar el nostre futur més immediat. És igual l’instrument. Però l’instrument s’està fent imprescindible i urgeix. I ha d’anar més enllà de proclamar les deficiències, reconèixer el diagnòstic, fugir del col·laboracionisme com a coartada: cal actuar, crear l’eina.

Per Jesús A. Vila

El repte d’inserir-se dins de L’Hospitalet

Membres de l’Associació Alpi al centre ocupacional/ Font: Associació Alpi

Alpi, Asproseat i Tallers Bellvitge, associacions sense ànim de lucre per a discapacitats intel·lectuals del municipi, treballen per a una millor integració social i qualitat de vida del col·lectiu

6 de març, 2021

Actualment la AAIDD defineix la discapacitat intel·lectual com “un estat individual que es caracteritza per presentar limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com a la conducta adaptativa, conceptual, social i pràctica i que pot ser originada abans dels 18 anys d’edat”. Aquesta és la descripció més recent i que res té a veure amb el punt de vista discriminatori i estigmatitzant que es solia aplicar abans dels segle XX.

És per aquest motiu que, a partir d’aquest canvi de concepció sobre les persones amb discapacitat intel·lectual, més dirigit a l’enfocament assistencial, van néixer els primers centres d’educació especial. A més a més, cap a la segona meitat del segle, també van començar a aparèixer les primeres associacions sense ànim de lucre formades per persones amb discapacitat i les seves famílies, en busca de respostes, ajuda econòmica i la defensa dels seus interessos. No va ser fins a 1982 que es va aprovar finalment la LISMI (Llei d’Integració Social del Minusvàlid), que reconeix els seus drets i la obligatorietat de totes les empreses públiques i privades espanyoles amb una plantilla superior a 50 treballadors d’incorporar un percentatge no inferior al 2% de persones amb discapacitat.

Alpi per l’ajut veïnal

Una d’aquestes agrupacions que va sorgir fa més de 50 anys a la ciutat de L’Hospitalet i que busca la integració social i una millor qualitat de vida pel col·lectiu, és l’actual Associació Alpi, situada a l’Avinguda de Can Serra. El grup de pares i mares original partia d’una necessitat comú: atendre als seus fills i filles. El primer nom que van rebre va ser “Associació d’Ajuda al Subnormal”, impulsada pel senyor Portabella al 1968. Aquest presidia un Centre Mèdic ubicat al carrer Campoamor i els hi va cedir una sala on van poder emprendre unes tasques senzilles i de caire laboral i habilitador, a més d’atenció mèdica a aquestes persones amb discapacitat.

Poc a poc i amb l’ajut veïnal i de l’Ajuntament, l’Associació va seguir incorporant membres i creant nous espais. Actualment Alpi compta amb un centre ocupacional amb 73 usuaris, un centre especial de treball amb 39 treballadors, 2 llars residencies i una botiga al carrer Príncep de Bergara.

Membres d’Alpi al centre especial de treball/ Font: Associació Alpi

Pel que fa el centre ocupacional, hi ofereixen un servei diürn a persones amb una discapacitat igual o superior al 65%, amb l’objectiu de facilitar la seva integració laboral, personal i social, juntament amb una atenció rehabilitadora i integral.

Al Centre especial de treball hi assisteixen persones que tenen un grau de disminució superior al 33% i se’ls hi ofereix un contracte laboral i unes feines ajustades al seu nivell personal i social. Allà hi realitzen tasques productives i això facilita que participin regularment en operacions de mercat i se’ls hi garanteixi una remuneració. Les principals feines són artesania i manipulats.

Asproseat i la seva vessant a L’Hospitalet

Una altra associació sense ànim de lucre que exerceix a varies ciutats del Baix Llobregat, entre elles L’Hospitalet, és Asproseat. Aquesta entitat treballa des de 1979 per a la promoció i la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i atén a 1026 membres, entre adults i nens. “Vam començar a veure que hi havia moltes necessitats per aquests col·lectiu perquè encara no hi havia una reglamentació que digués on hi havia d’anar cada tipus de persona amb discapacitat”, explica l’Asun Rodriguez, gerent de l’associació, sobre el naixement d’aquesta.

A la segona ciutat de Catalunya hi tenen un centre especial de treball amb 180 persones que es dediquen a treballar amb envasats de plàstics, productes de cosmètica, la fabricació de llampares, la recollida d’oli i activitats de manipulats, entre altres. A més a més, compten amb 3 llars residencies de 12 places cadascuna, 1 residencia de profunds i s’encarreguen de la gestió d’una cafeteria Nostrum i l’organització d’un festival de curtmetratges, CADI, dirigit per a persones del col·lectiu i que es celebra cada dos anys.

En quant al seu finançament per als serveis no laborals, Asproseat està 100% finançat per l’administració i en funció del servei que necesiti cada persona.

Els membres d’Asproseat ofereixen serveis a diverses empreses/ Font: Asproseat

L’objectiu de Tallers Bellvitge

L’entitat que dirigeix en Mario Gavilán, Tallers Bellvitge, també forma part de la xarxa assistencial per a discapacitats intel·lectuals al municipi. Atenen en total a 84 persones i, igual que les anteriors associacions, compta amb un centre ocupacional amb 61 integrants, un centre especial de treball gestionat per TEB Bellvitge amb uns 20 treballadors que realitzen tasques de de manipulats industrials i, ofereixen també un servei d’autonomia a la llar, on uns educadors van unes hores al domicili indicat per donar suport.

El centre ocupacional i el centre especial de treball es financen de diferent manera. En el cas del primer, està 100% subvencionat per la Generalitat i el socis també aporten una petita part amb les seves quotes. Pel que respecta al centre especial de treball, els beneficis es basen en el que generen els seus treballadors, una subvenció de l’estat que cobreix la Seguretat Social i una altra proporcional al salari per poder gestionar els costos extres com a empresa.

Membre de Tallers Bellvitge al centre ocupacional/ Font: Tallers Bellvitge

Els reptes dintre de la ciutat

Tot i que L’Hospitalet està molt ben equipat en quant a entitats que vetllen per la seguretat, el suport i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, encara hi ha altres maneres de seguir adaptant la ciutat. “Les barreres físiques s’estan superant bastant bé, però hi ha unes altres que són les cognitives sobre les que encara es pot treballar més. Quan una persona amb discapacitat s’ha de desplaçar o fer una gestió a l’ajuntament o a un centre esportiu, li costa. Segons quins centres no estan habilitats. Hi ha maneres de poder-ho fer, per exemple, hi ha una series de símbols que els hi faciliten molt la lectura. És el mateix que quan arribes a un aeroport i tu saps on estan les sortides o la policia pels símbols identificatius, explica el director-gerent de Tallers Bellvitge, qui també apunta que els mitjans de comunicació han ajudat molt a donar visibilitat al col·lectiu i a aportar valors com la proximitat i a desdramatitzar la situació. La Asun Rodríguez conclou que “també caldria millorar el seu accés a les noves tecnologies per poder-se inserir més fàcilment en el mercat laboral i construir més pisos per a que aquestes persones puguin viure un cop les seves famílies no hi siguin.

Per Lara Ballesteros

Vecinos de Collblanc y La Torrassa cortan una calle, reivindicando más espacio para los ciudadanos

Cartel de la convocatoria. Al fondo la concentración

Vecinos de las barriadas de Collblanc y de La Torrassa han salido hoy a la calle reivindicando más espacio para los viandantes. La plataforma, “un altre l’Hosptalet és posible”,  había convocado la manifestación que ha consistido en el corte durante unas dos horas de la carretera de Collblanc entre las calles Llobregat y Martí Juliá como una forma de recuperar la vida cotidiana a las Autopistas Urbanas.

La Carretera de Collblanc es uno de los accesos más importantes de l’Hospitalet y es una conexión de la propia ciudad con el Baix Llobregat por un lado y por otro con Barcelona.

Es una de las calles más transitadas de la ciudad y justo en los puntos donde se ha producido el corte es uno de los más conflictivos en las horas punta, al producirse un estrechamiento de la calzada y por el numero de vehículos de carga y descarga que aparcan para poder abastecer el gran número de comercios existentes en esa zona.

Según los datos del Ayuntamiento de l’Hosptalet del 2019, las barriadas de Collblanc y La Torrassa (con 55.327 habitantes) son las segundas con más densidad de población de la ciudad con 58.234 hab. por Km2, solo superada por los barrios de La Florida-Les Planes.

Los vecinos quieren que las calles sean para los ciudadanos

Algunos portavoces han denunciado que con esta densidad de población solo existen tres zonas que dan respiro a las barriadas:  Parc de la Marquesa; plaça Espanyola y el Parc de la Torrassa que ahora se ha visto disminuido su espacio por la construcción de un campo de futbol.

“Pedimos al Ayuntamiento que ceda las calles a la ciudadanía”, ha manifestado un miembro de la plataforma ante los concentrados y perteneciente a la plataforma: ”un altre l’Hospitalet és posible”. Ala vista del éxito, estas acciones volverán a repetirse.

Por: Lluís Berbel

Ambiente festivo en la concentración